HMS kunnskapstest

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten