19apr/19

Avdekket sikkerhetsmangler hos 6 av 10 kontrollerte dykkebedrifter

Ny rapport fra Arbeidstilsynet oppsummerer 64 tilsyn i dykkebransjen fra 2016-2018. Mange av dykkebedriftene mangler opplæring og øvelse i beredskapsplan, nødprosedyrer og bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet. – Dette er sikkerhetsmangler som kan få fatale konsekvenser. I dykking kan en liten feil bety forskjell på liv og død, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.