Alle øverste ledere i en bedrift er pålagt av Arbeidstilsynet å ha gjennomført et HMS kurs og å kunne dokumentere dette.

HMSkurs.net gjør det mulig å gjennomføre HMS kurs på web, 100% online. Dette sparer deg for mye tid og penger.

Våre HMS kurs forholder seg til, tilfredsstiller, de til en hver tid gjeldende retningslinjene gitt av Arbeidstilsynet hva angår innhold og krav til HMS kurs.

HMS kurset dekker alle aspekter i Arbeidsmiljøloven (AML) i tillegg til relaterte foreskrifter og bransjespesifikke regler.

One thought on “Kurs i Arbeidsmiljøloven (HMS kurs)

Comments are closed.