Verneombudhovedverneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalget (AMU) har også krav på en opplæring i HMS arbeid.

Selv om det i utgangspunktet kreves et 40 timerskurs for verneombud og AMU medlemmer, kan partene, i henhold til § 3-19 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning,  bli enige om at annen opplæring er mest hensiktsmessig.

Vi anbefaler da at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget gjennomfører HMS kurset her.

VerneombudHMS.no leveres av HMSdirekte og har lignende oppbygning som våre kurs, men er mer tilpasset til verneombud og AMU medlemmer.

Les mer om verneombudskurset her.

Verneombudskurs på engelsk

Gjennom vår partner webHMS.no tilbyr vi nå også HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer på engelsk. Les mer om HMS kurs for verneombud på engelsk her.