Alle ledere er pålagt å ta HMS kurs. HMS kurset er obligatorisk og lovpålagt.

I stedet for å reise bort, midt i arbeidstiden, for å delta på dyre og tidkrevende HMS seminarer kan du som daglig leder og arbeidsgiver ta HMS kurset på våre nettsider.

HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere

Våre HMS kurs er tidsbesparende samtidig som de tilfredsstiller retningslinjene gitt av Arbeidstilsynet.

Start HMS kurset her.

One thought on “HMS kurs for ledere

Comments are closed.