Online HMS kurs: Et systematisk HMS-arbeid er viktig for å forebygge sykefravær, redusere skader og skape et inkluderende arbeidsmiljø. Kontinuerlig arbeid med Helse, Miljø og sikkerhet i bedriften har mange positive effekter viser studier:

 • Økt produktivitet og verdiskaping
 • Lavere sykefravær
 • Færre skader på personer og materiell
 • Økt trivsel
 • Fornøyde ansatte
 • Styrket omdømme
 • Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere
 • Bedre leveringspunktlighet
 • Økt kundetilfredshet

HMS kurs onlineMyndighetene (Arbeidstilsynet) stiller krav til dokumentert kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. For bedriftens øverste leder er det lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 slår fast dette. Loven sier med overlegg ikke noe om hvordan HMS opplæringen skal gjennomføres. Det kan komme forskrifter som regulerer dette i fremtiden, men pt. gjelder veiledningene fra Arbeidstilsynet. Denne veiledningnen sier at innholdet i HMS kurset skal være tilpasset hver bedrifts behov. Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv

Dette er mye teori. Derfor passer dette godt som et online kurs der kurstaker selv kan vurdere hva som er viktig å fordype seg i.

Fordelene med å ta HMS kurs online er mange:

 • Du slipper å reise bort og bo på hotell
 • Du kan ta HMS kurset når det passer
 • Du velger selv hva du vil fordype deg i
 • Du tar den tiden du trenger
 • Du slipper å vært borte fra jobb
 • Billigere

Hvor lang tid du bruker på å gjennomføre HMS kurset vil variere avhengig av tidligere erfaring og hvor mye man ønsker å fordype seg i. Det er uansett tid og penger spart i forhold til å reise bort og delta på dyre HMS seminarer på hotell eller konferansesenter.

Internkontroll

Selv om HMS kurs er viktig, og ofte det man fokuserer først på, er det likevel det kontinuerlige HMS arbeidet internt i bedriften som er aller viktigst. Dette arbeidet skal dokumenteres. Dette legger Arbeidstilsynet stor vekt på. Det kontinuerlige HMS arbeidet dokumenteres i et Internkontrollsystem. Dette er også inkludert i vårt online HMS kurs.