HMS kurs et et kurs som gir opplæring for ledere og verneombud i helse, miljø og sikkerhet.

HMS kurs for verneombud og ledere ved bedriften er lovpålagt. Arbeidstilsynet kan ved tilsyn sette inn sanksjoner dersom bedriftens øversete leder eller verneombudene ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon på at tilstrekkelig opplæring i helse, miljø og sikkerhet kan fremvises.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 fastslår at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS. Det er ingen formelle krav til hva denne opplæringen skal inneholde, men Arbeidstilsynet har laget en veiledning med anbefalt innhold i en slik opplæring.

Hva er HMS kurs
Hva er HMS kurs?

I veiledningen sier Arbeidstilsynet følgende om innholdet i HMS kurset:

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte.

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:
-Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
-Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidstilsynet

Internkontroll

En godt system for internkontroll er like viktig som kursbeviset. Når du gjennomfører HMS kurset så får du også med et års gratis tilgang til en nettbasert internkontrollsystem. Man kaller ofte dette for en HMS perm eller HMS håndbok.