Dette kan påvirke tilsyns- og veiledningsaktiviteten noe, og det kan bety at saksbehandlingstiden av søknader og meldinger blir lengre. I tillegg er ikke pressetelefonen eller presse-e-posten til Arbeidstilsynet betjent fra mandag 27. mai kl. 08.00.  

Hvilke konsekvenser dette kan få, avhenger av hvor lenge streiken varer.

Regelverksendringene som trer i kraft 1. juni, er oppdatert på Lovdata sine sider.
Vær oppmerksom på at teksten på våre nettsider som omhandler disse regelverksendringene, vil først bli oppdatert etter at streiken er over. Dette gjelder for eksempel endringene i regelverket som gjelder for innkvartering av arbeidstakere og som trer i kraft fra 1. juni.

Arbeidstilsynets svartjeneste er ikke rammet av streiken, og er åpen som vanlig.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no