Arbeidsgivere er pålagt å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljølovens krav.

Dette fremgår av Arbeidsmiljøloven § 3-5

HMS kurs Arbeidsmiljøloven

Målet med opplæringen er å gi arbeidsgiver kunnskap om systematisk HMS-arbeid, arbeidsmiljølovens bestemmelser, og hvordan man opprettholder et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsgiveren må også sørge for at ledere og kontrollører, herunder verneombud, har nødvendig kompetanse til å sikre forsvarlig arbeid.

Opplæringen skal dekke følgende temaer:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv

Opplæringen må tilpasses virksomhetens risikoforhold og størrelse, og kan gjennomføres av ulike aktører som bransjeorganisasjoner eller interne prosesser. For små, gjerne nyetablerte bedrifter, er nettbasert HMS opplæring en god start på HMS arbeidet.

Det er viktig at opplæringen dokumenteres skriftlig, for eksempel gjennom kursbevis og interne rapporter i et internkontrollsystem.