De fleste virksomheter løser feriespørsmålet ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden, for å på best mulig måte ivareta både ønskene fra de ansatte og bedriftens behov. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. 

Som arbeidstaker har du imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september) dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng. 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no

De fleste virksomheter løser feriespørsmålet ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden, for å på best mulig måte ivareta både ønskene fra de ansatte og bedriftens behov. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. 

Som arbeidstaker har du imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september) dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng. 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no