– Vi har fått klare føringer om å gi flere og strengere reaksjoner når vi avdekker lovbrudd og det skal vi gjøre, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt.  

– I forrige runde med kontroller avdekket vi en del brudd på arbeidsmiljøregelverket hos en rekke av serveringsstedene vi besøkte. Bruddene kan være alt fra mangler i arbeidsavtaler til manglende timelister eller vaktplaner og manglende overtidsbetaling. Nå fortsetter vi med å skjerpe reaksjonsbruken.

Les nyhetssaken Brudd i sju av ti kontroller i utelivsbransjen

Risikoer i serveringsbransjen

– Det er viktig å følge opp deler av denne bransjen, da vi erfaringsmessig finner mange lovbrudd, selv om bruddene varierer i alvorlighet. Bransjen har også mange sårbare arbeidstakere, sier Moholt.

– Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover. I tillegg er det en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere.

Deler av bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, med virksomheter som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Krav om minstelønn

Serveringsbransjen er allmenngjort. Det betyr at ansatte har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår i bransjer der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet, og gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling.

Les mer om minstelønn

Fortsatt behov for å følge opp

– I tidligere tilsyn fant vi brudd hos 70 prosent av virksomhetene vi kontrollerte. Det viser at det fortsatt er behov for at vi følger opp, sier avdelingsdirektør Moholt.

Arbeidstilsynet følger særlig opp allmenngjorte bransjer, som overnatting og servering, renhold, bygg, og transport.

Ønsker tips

– Tips oss dersom du mistenker eller opplever at arbeidsgiver bryter arbeidsmiljøloven. Det kan dreie seg om for eksempel manglende overtidsbetaling eller arbeidskontrakter, brudd på arbeidstidsbestemmelser, HMS-reglement eller allmenngjøringsforskriftene, sier Moholt.

Her kan du tipse Arbeidstilsynet 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no