På webinaret gikk vi gjennom denne ordningen og selve søknadskjemaet for godkjenning av bemanningsforetak. Nedenfor har vi gruppert spørsmålene og svarene etter tema.   

Se webinaret her (23.11.23)

Merk at søknadsskjemaet ble endret den 13.12.23. Endring ble gjort for å gjøre det tydeligere at virksomheter uten ansatte og AS hvor eier er eneste ansatt, ikke er omfattet av ordningen og dermed ikke skal søke om godkjenning. Visningen av skjemaet i dette webinaret viser ikke disse endringene.

Hvem er omfattet av godkjenningsordningen for bemanningsforetak?

Nei.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i sin veileder om innleie (regjeringen.no) avklart at arbeidstakeren må være i et underordningsforhold i den virksomheten som skal leie ut arbeidstakeren. Eieren i et AS med eieren som eneste ansatt, er ikke i et underordningsforhold i utleievirksomheten, slik det ville vært i et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold.

Kan søke dersom de i nærmeste framtid skal ansette arbeidstakere som skal leies ut

AS med eieren som eneste ansatt kan søke om godkjenning hvis de i nærmeste framtid har planer om å ansette arbeidstakere som de skal leie ut. Utgangspunktet er likevel slik at du ikke skal kunne leie ut deg selv som arbeidstaker. Arbeidstilsynet vil i en etterkontroll av søknaden sjekke om det er ansatt arbeidstakere i virksomheten. Se også spørsmål nedenfor.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no