Kampanjen organiseres av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Målet er å øke bevisstheten rundt hvordan nye digitale teknologier påvirker arbeid og arbeidsplasser og hvordan de skal håndteres. Arbeidstilsynet leder kampanjen i Norge; i samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene i norsk arbeidsliv.

– Endringer skjer raskt i digitaliseringen vi står i. Da gjelder det for virksomhetene å følge godt med på hvordan det påvirker eget arbeidsmiljø. Virksomheter må henge med på utviklingen ved å være enda bedre på kartlegginger og risikovurderinger, lage gode handlingsplaner og gjennomføre tiltak for å gjøre arbeidsmiljøet bedre, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Kick-off webinar

Arbeidstilsynet markerer starten på kampanjen med kick-off webinar den 25. oktober.

Hva skal til for å lykkes med å ta i bruk digitale løsninger i arbeidet som kunstig intelligens, robotisering, maskinlære eller sensorer som kan måle stress? Det skal vi forsøke å svare på i webinaret Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv.

Les mer om webinaret og hvordan du melder deg på

Fem prioriterte områder

Kampanjen retter oppmerksomheten mot fem prioriterte områder der digitalisering vil kunne påvirke arbeidsmiljøet:

  • arbeid på digitale plattformer
  • robotikk: automatisering av oppgaver
  • fjern- og hybridarbeid
  • personalstyring ved bruk av KI
  • smarte digitale systemer

Gjennom kampanjeperioden skal Arbeidstilsynet arrangere ulike veiledningsaktiviteter innenfor de fem prioriterte områdene.

Les mer om kampanjen (europa.eu)

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no