De siste ti årene har Arbeidstilsynet gjennomført ca. 550 tilsyn med kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. En gjennomgang av tilsynene viser at Arbeidstilsynet fant brudd på regelverket om krav til kontroll og oppfølging av kontraktene i sju av ti tilsyn, der dette ble kontrollert.

- Vi oppfordrer derfor alle offentlige virksomheter til å ta den nye veilederen i bruk. Det er viktig at krav som stilles til leverandørene følges opp med kontroll. Offentlige oppdragsgivere har en unik mulighet til å hindre arbeidslivskriminalitet, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Stor innkjøpsmakt

På lanseringsseminaret for den nye veilederen opplyste statssekretær Helge Kvamsås i Næringsdepartementet at det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 740 mrd. årlig, noe som utgjør om lag halvparten av statsbudsjettet. Det er derfor viktig at de offentlige virksomhetene tar i bruk sin innkjøpsmakt.

Her finner du lenke til den nye veilederen (dfø.no)

Se også tidligere nyhetssak om våre tilsyn i år med offentlige oppdragsgivere 

 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no