Er du en av mange bedrifter som ansetter unge i sommerjobb? Sommerjobb er ofte en vinn-vinn situasjon for begge parter.

Vær imidlertid klar over at de unge også har rettigheter og er ikke bare «billig arbeidskraft».

Det er viktig som arbeidsgiver å sette seg inn i reglene. Det finnes egne regler for de under 18 år når det kommer til arbeidstid, overtid og pauser.

I fjor fant LO’s sommerpatrulje flere brudd på blant annet overtidsregler, mangelfull opplæring og at vaktlister ikke kom i tide.

Her er en liten huskeliste på hva du som arbeidsgiver kan forberede for dine sommervikarer:

  1. Tilby en skriftlig arbeidskontrakt. Beviser ansettelsesforholdet og rettigheter.
  2. Vær forberedt på å gi lønnet opplæring.
  3. Ungdom under 18 har du ikke lov til å jobbe overtid.. Er man over 18 så skal du ha tillegg på minst 40 prosent av timelønnen. Om bedriften har tariffavtale øker det til 50 prosent.
  4. Ha nødvendig verneutstyr tilgjengelig.
  5. Introduser verneombudet. Verneombudet er der for alle ansatte, og har helse, miljø og sikkerhet som sine viktigste arbeidsoppgaver.
  6. Tilrettelegg for organisering. Skaper en trygg ramme for de unge.