Gjennom fire fysiske og tre digitale samlinger har over 180 deltakere delt erfaringer og diskutert hvordan forskriftsendringene fungerer i praksis, og hvordan BHT kan bidra til å heve arbeidsmiljøstandarden.Under samlingene ble bakgrunnen for forskriftsendringene som kom ved årsskiftet presentert av Arbeidstilsynet. Vi forklarte hvordan vi kommer til å følge opp BHT fremover, og også hvordan vi vil følge opp virksomheters bruk av BHT og hvordan vi kan veilede virksomhetene.Mer målrettet bedriftshelsetjeneste

Nyttige tilbakemeldinger til Arbeidstilsynet

I gruppediskusjonene reflekterte deltakerne om hvordan forskriftsendringene har hatt påvirkning på BHTs bistand til virksomhetene. Og hvordan BHT kan lykkes i sitt samspill med virksomheten for å bedre arbeidsmiljøstandarden. Her fikk vi mange gode innspill.Vi er glade for å høre at mange opplever at det har vært positivt med erfaringssamlingene, og at det er nyttig med en arena der BHT kan treffes. BHTer og Arbeidstilsynet jobber mot det samme målet om et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.Noe av tilbakemeldingene som er nyttige for Arbeidstilsynet:
  • Hvordan virksomheter kan dra nytte av å samarbeide bedre med BHT
  • Hvordan lage gode planer for BHTs bistand som viser til konkrete forebyggende aktiviteter som tar utgangspunkt i risikoforholdene i virksomhetene
  • Det er behov for generell informasjon og opplæring om kartlegging og risikovurdering i mange virksomheter. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore bedrifter
  • Mange virksomheter har behov for å forstå hvilke risikoforhold som har utløst BHT-plikten i deres bransje. Det kan motivere til å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet.
Flere opplever også at Arbeidstilsynet har vært mer synlige den siste tiden og har informert godt underveis i arbeidet med regelverksendringene.Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med 

Verdifull innsikt til veien videre

Innspillene vi fikk i løpet av erfaringssamlingene tar vi med oss videre når vi jobber med vår veiledning til virksomheter, slik at de kan dra nytte av BHTs kompetanse og bistand.Erfaringssamlingene med BHT har gitt oss verdifull innsikt til å fortsette å heve arbeidsmiljøstandarden på norske arbeidsplasser. Arbeidstilsynet ønsker å sikre at samarbeidet mellom BHT og virksomheter er så godt som mulig – til det beste for virksomhetene.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no