Nyleg heldt Arbeidstilsynet webinaret Nye krav til brukere av diisocyanater. Der gjekk vi gjennom kva det nye opplæringskravet betyr i praksis. Det kom inn mange spørsmål frå direktesendinga. Vi har samla eit utval av spørsmåla og svart på dei under.

Sjå heile webinaret i opptak her

12 spørsmål og svar

Ein som har yrkeshygienisk kompetanse (kjemikaliehandtering) og er kjent med krava som blir stilt om diisocyanat, kan vere ein ekspert.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no