Psykologisk trygghet handler om å ha en kultur hvor man opplever at man kan komme med forslag og spørre om hjelp eller innrømme feil. Uten at det gir negative konsekvenser.

– I virksomheter med høy grad av psykologisk trygghet er det enklere å få løftet forslag, meninger og kritikk frem i lyset. Slik kan man gjøre endringer og justeringer i tidlig i prosesser, sier Karin Scheel, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Fjærtoft og Scheel møter du i Arbeidstilsynets webinar Hvorfor er psykologisk trygghet på jobb viktig? den 28. Mars.

Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse

Om vi opplever trygghet nok til å komme med ideer, utfordre beslutninger og stille spørsmål, så vil vi kunne komme fram til bedre løsninger. En kultur preget av åpenhet og respekt er viktig for å skape et lærende arbeidsmiljø. I et lærende arbeidsmiljø lærer man av egne og andres feil og alle gode ideer til forbedringer kommer frem.

– Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse, og gir gode forhold for ansatte. Det påvirker også resultatet til virksomhetene, sier Fjærtoft.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no