Det er mangelfull kunnskap om eksplosjonsfare i virksomhetene. Dette er erfaringer Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet har gjort seg gjennom revisjoner, tilsyn og ulykkesoppfølging. De tre myndighetene har derfor lagt kommentarer til forskriften.  

Gjelder dette for din virksomhet?  

Risikoen for eksplosjonsfare er et produkt av to faktorer:

 

  1. Hvor sannsynlig er det at en eksplosiv atmosfære er til stede, og at det også er en tennkilde der? Denne er ofte liten. 
  2. Hvilke konsekvenser vil en eksplosjon kunne få? Denne kan være voldsom. 

Eksempler på virksomheter der det kan oppstå eksplosiv atmosfære er næringsmiddelindustri, fòrindustri, farmasi, gjenvinning, varmesentraler, kjemisk industri, lakk, trebearbeiding, metallindustri, verksteder, petroleumsindustri med flere. 

Stort skadepotensial

Eksplosjonsfare kan oppstå i alle virksomheter der det finnes brennbare gasser, damper, tåker og/eller støv. Eksplosjonsvern har stor betydning for sikkerheten da en eksplosjon kan påføre mennesker og materielle verdier store skader som følge av varmestråling, flammer, trykkbølger, flygende fragmenter, skadelige reaksjonsprodukter og forbruk av oksygen i luften.    

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Arbeidet med eksplosjonsvern er en kontinuerlig prosess og en del av virksomhetens øvrige HMS-arbeid og styringssystem.   

De nye kommentarene til forskriften blir publisert på Arbeidstilsynet og DSB sine nettsider, og du finner den her.

ATEX-seminar i Oslo 11-12. mai 2023 

I mai blir det arrangert et ATEX-seminar i Oslo, der målgruppen er små og mellomstore bedrifter. Seminaret vil ha hovedfokus på kommentarene og ta for seg praktiske eksempler fra virksomhetene. Vi oppfordrer virksomhetene til å melde seg på seminaret, som vil bli avholdt i Standard Norge sine lokaler på Lysaker. Informasjon om seminaret vil snart bli publisert, blant annet på Standard Norge sine nettsider. 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no

Det er mangelfull kunnskap om eksplosjonsfare i virksomhetene. Dette er erfaringer Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet har gjort seg gjennom revisjoner, tilsyn og ulykkesoppfølging. De tre myndighetene har derfor lagt kommentarer til forskriften.  

Gjelder dette for din virksomhet?  

Risikoen for eksplosjonsfare er et produkt av to faktorer:

 

  1. Hvor sannsynlig er det at en eksplosiv atmosfære er til stede, og at det også er en tennkilde der? Denne er ofte liten. 
  2. Hvilke konsekvenser vil en eksplosjon kunne få? Denne kan være voldsom. 

Eksempler på virksomheter der det kan oppstå eksplosiv atmosfære er næringsmiddelindustri, fòrindustri, farmasi, gjenvinning, varmesentraler, kjemisk industri, lakk, trebearbeiding, metallindustri, verksteder, petroleumsindustri med flere. 

Stort skadepotensial

Eksplosjonsfare kan oppstå i alle virksomheter der det finnes brennbare gasser, damper, tåker og/eller støv. Eksplosjonsvern har stor betydning for sikkerheten da en eksplosjon kan påføre mennesker og materielle verdier store skader som følge av varmestråling, flammer, trykkbølger, flygende fragmenter, skadelige reaksjonsprodukter og forbruk av oksygen i luften.    

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Arbeidet med eksplosjonsvern er en kontinuerlig prosess og en del av virksomhetens øvrige HMS-arbeid og styringssystem.   

De nye kommentarene til forskriften blir publisert på Arbeidstilsynet og DSB sine nettsider, og du finner den her.

ATEX-seminar i Oslo 11-12. mai 2023 

I mai blir det arrangert et ATEX-seminar i Oslo, der målgruppen er små og mellomstore bedrifter. Seminaret vil ha hovedfokus på kommentarene og ta for seg praktiske eksempler fra virksomhetene. Vi oppfordrer virksomhetene til å melde seg på seminaret, som vil bli avholdt i Standard Norge sine lokaler på Lysaker. Informasjon om seminaret vil snart bli publisert, blant annet på Standard Norge sine nettsider. 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no