Nylig ble en rapport om hvordan norske virksomheter forstår, prioriterer og arbeider med psykososialt arbeidsmiljø publisert. Rapporten er utarbeidet av SINTEF. Funnene viser at virksomheter arbeider med det psykososiale arbeidsmiljøet, men det er uenighet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om hvor systematisk og helhetlig dette arbeidet er. Begrepet oppleves som komplisert og vanskelig å forstå hos flere.

– Dette tyder på at det er et behov for økt kunnskap om hva psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer er, og hvordan virksomhetene bør og skal jobbe med det. Både for å forebygge og risikovurdere bedre, sier Gunn Robstad Andersen, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Resultatene fra SINTEF-rapporten baserer seg på datamateriale fra 56 intervju i 30 virksomheter og en spørreundersøkelse besvart av 1153 norske virksomheter. Både psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer er tema for rapporten.

Hva er psykososiale arbeidsbetingelser?

  • Psykososiale arbeidsbetingelser dreier seg først og fremst om de sosiale og mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse.
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no