Fra 1. januar endres reglene for bedriftshelsetjenesten, og bedriftshelsetjenesten sin rolle og mandat blir enda tydeligere. Bedriftshelsetjenestene skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene.

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Regelverksendringen 1. januar innebærer imidlertid ikke at flere virksomheter enn tidligere må knytte seg til en bedriftshelsetjeneste.

Se spørsmålene som mange stiller oss om bedriftshelsetjeneste akkurat nå.

Nei, det trenger de ikke.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no