Røyk- og kjemikaliedykking kan utsette arbeidstakerne for høy risiko for helseskader, med mindre alle aktuelle forholdsregler blir tatt. Røyk- og kjemikaliedykkerne bærer tung utrustning, ofte i meget høy temperatur og under stort psykisk press.

Dette stiller selvfølgelig store krav til arbeidstakerne, men også til kompetansen til legen som skal sertifisere dem.

Hva er nødvendig kompetanse

Nødvendig kompetanse for en røyk- og kjemikaliedykkerlege innebærer kunnskap og ferdigheter om relevant norsk regelverk og om forhold knyttet til røyk- og kjemikaliedykking.

Legen må også – alene eller i samarbeid med andre behandlende leger – kjenne til konsekvensene som følge av røyk- og kjemikaliedykking, eventuelle sykdommer røyk- og kjemikaliedykkeren har og av eventuell medikamentell behandling.

Helseerklæring for personer som arbeider med røyk- og kjemikaliedykking kan kun utstedes av lege som innehar nødvendig kompetanse. Denne kompetansen er nødvendig for å sikre hensiktsmessig helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere i samsvar med gjeldende regelverk, god forvaltningsskikk og anerkjente faglige standarder.

Hvordan få nødvendig kompetanse

For å oppnå nødvendig kompetanse bør legen ta selvstudium og praktisere i samsvar med Arbeidstilsynets veiledende fagplan:

Kriterier for kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege - veiledende fagplan

I fagplanen er det beskrevet hvilke krav som stilles til legens kompetanse når det gjelder utdanning, kunnskap og praksis, og hvilke ferdigheter legen bør ha etter selvstudiet.

Per september 2022 finnes det ikke formalisert opplæring (grunnkurs) med eksamen, men ifølge fagplanen bør gjennomført selvstudium av kunnskap og praksis, i samsvar med denne fagplanen, dokumenteres.

 

Kriterier for kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege - veiledende fagplan

Røyk- og kjemikaliedykking

Helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere

 

Kontakt oss

Arbeidstilsynets svartjeneste er behjelpelige med å svare på generelle spørsmål som gjelder forholdene for røyk- og kjemikaliedykkere.

Kontaktinfo svartjenesten i Arbeidstilsynet

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no