Hva skjer?

I Bergen markerer Arbeidstilsynet verdensdagen med stand ved Byparken 7.oktober. Der oppfordrer vi ledere, verneombud og tillitsvalgte til å løfte blikket.

Vi markerer dagen gjennom våre sosiale medier og har mye nyttig informasjon om temaet på våre nettsider.

Jubileum for verdensdagen

Det er faktisk 30 år siden FN opprettet dagen, som markeres over flere uker verden over. Dagen markeres i mer enn 150 land – ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

Årets markering skal motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Tiltak som kan styrke opplevelsen av sosial støtte er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager.

Visste du at:

Psykiske plager er en av de viktigste årsakene til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Arbeidsgiver har et viktig ansvar i å forebygge og sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne trygghet mot psykiske skadevirkninger.

Seks råd for en bedre arbeidshverdag

Verdensdagen har laget disse seks enkle rådene for å få det bedre på jobb:

 

  1.  Hils. Å bli møtt med høflighet og respekt styrker selvfølelsen og følelsen av å høre til.
  2.  Gi ros. Anerkjennelse for arbeid er med på å gi oss bekreftelse på at vi duger og betyr noe .
  3.  Prat sammen. Snakk sammen om stort og smått. God kommunikasjon bygger tillit.
  4. Feire oppturene. Å feire oppturene sammen er godt for fellesskapet og øker følelsen av å bidra til noe meningsfylt.
  5. Stol på hverandre. Husk at vi jobber på ulike måter, og at tillit er viktig for trivselen.
  6. Tør å bli utfordret. Å mestre utfordrende arbeidsoppgaver gjør godt for både selvtilliten og hjernen.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no