Er det lønnsomt for en bedrift å satse strategisk på tiltak for å bedre Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen?

Christian H. Rafn er klar i sin tale: HMS lønner seg!

God HMS lønner seg

Rafn er ikke den første som konkluderer slik. Også en undersøkelse fra ISSA konkluderer også med at fokus på HMS er lønnsomt. Denne undersøkelsen oppsummerer verdien av HMS fokus i bedrifter slik:

Typisk nytte ved et godt HMS-tiltak er

  1. redusert sykefravær
  2. reduserte ulykkeskostnader
  3. Færre produktivitetslekkasjer

Fremstilt på denne måten gjør det enklere å regne hjem HMS satsningen. Enkle tiltak som å gi ledere HMS kurs er en god start. Også generell kursing av ansatte viser seg å være god butikk.

Gevinstene er betydelige, men likevel er det altfor få i arbeidslivet regner på den faktiske økonomiske effekten av gode HMS-tiltak, sier siviløkonom og forfatter Christian H. Rafn.

Det er estimert fra andre kilder at i gjennomsnitt gir HMS-tiltak en avkastning på 120%.

Kom i gang med det kontinuerlige HMS arbeidet i dag!