Flere bønder tar i bruk siloer som tørker korn. Det kan være god lønnsomhet i å tørke kornet gjennom vinteren og selge det til høyere pris på vårparten. Dette er siloer med roterende stålstenger, nærmest som en stor miksmaster, som rører om kornet. For å komme inn i siloen må du åpne en luke. Åpner du luka vil systemet automatisk bli avslått. Denne var satt ut av drift av bonden. Maskinforskriften setter klare krav om at personer ikke skal gå inn bygninger der bevegelige deler er i drift.

“Noe av det dummeste jeg har gjort”

Som mange bønder i Norge jobber også Støre alene. Bøndene er selvstendige næringsdrivende og har dermed selv ansvar for eget HMS.

– Av ren nysgjerrighet gikk jeg inn i siloen mens den var i drift, bare for å se hvordan systemet virker. Det er det dummeste jeg har gjort. Men jeg får ta ansvar for mine egne dumheter også, sier Støre.

Uhellet kunne vært unngått hvis Støre hadde lest bruksanvisningen. Den gir god innsikt i hva du bør passe på for å unngå uhell. På mange måter er en slik manual og rettesnor i risikovurdering. Den gir både opplæring i bruk og forklaringer på hva du bør gjøre, og ikke minst helst ikke gjøre. Når du kobler ut en nødbryter så er det en uforsvarlig handling, skriver Arbeidstilsynet i rapporten etter ulykken.

Englevakt – sekunder fra å bli drept

I all viraken som oppsto da Støre ble fanget i lufteskruene hadde han heldigvis flaks. Denne kvelden hadde Støre hjelp av sjåføren som skulle frakte kornet til Verdal.

Tørkeskruene er i drift og roterer rundt bonden mens han koster de siste restene av korn.

– Det som skjer denne kvelden er at ytterste kornskrue vikler seg inn i kjeledressen min og venstre hånd. Her må det da være mulig å komme løs, tenkte jeg, men så får midterste skrue tak i kroppen. Og dette boret skrur seg inn rett ovenfor kragebeinet og ned gjennom overkroppen. Dermed ble jeg hengende i borene. Jeg ropte til sjåføren om å slå på nødstoppen. Det skjedde i siste sekund. Hadde ikke han reagert, ville jeg ikke ha stått her nå, forteller Støre.

Med luftambulanse til St. Olavs

Mens Støre henger fast ringer også nødtelefonen fra Ytterøy brann- og redningstjeneste. Støre har en ekstra jobb som utrykningsleder på Ytterøy. Sjåføren får en stri tørn med å kontakte nødetatene og brannvesenet. Luftambulansen lander og helsepersonell starter jobben med få løs bonden. Ambulansepersonalet får klar beskjed fra Støre.

– Du får ikke kappe skruen før jeg har fått morfin. Noe han får som bestilt. Han slipper å kjenne det når skruen kappes med et smell. Den delen av skruen som sitter igjen i kroppen må kappes enda en gang for å få plass i helikopteret. Hjemme på gården er det kaos da helikopteret er på veg til Trondheim. Sent på kveden ringer kirurgen fra St. Olavs. Kornskruen har gått gjennom kroppen, men utenom alle vitale organ. Men ulykken har ført til en alvorlig skade i skulder. Det vil ta halvannet år å bli bra av skadene. Også det vil skape ulemper for en bonde.

Utsatt yrkesgruppe

Det sies at etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap. Det som slår Støre er at han selv har skyld i det som skjedde. Arbeidstilsynet blir kontaktet for å kartlegge ulykken, men også for å finne ut om det har skjedd brudd på gjeldende lov- og regelverk.

Jeg håper andre bønder kan lære av min historie. Det er viktig å øke bevisstheten rundt opplæring og helse, miljø og sikkerhet

Under tilsynet på gården får inspektøren en gjennomgang av det som skjedde. I tilsynsrapporten får bonden beskjed om å kartlegge farer og risikovurdere arbeid som skal skje på gården. Også punktet om bruk av verneutstyr og sikkerhetsopplæring er saker bonden nå må få på plass. Det å koble ut sikkerhetssystemet ved siloen blir sett på som et alvorlig brudd på arbeidsmiljøregelverket.

Kostbar lærdom

– Vi skal kvitte oss med «skal bare» mentaliteten, sier Støre. Han forklarer at dette har vært en kostbar lærdom om hvor viktig det er å bruke hodet og tenke sikkerhet.

Etter ulykken har flere bønder tatt kontakt og fortalt sine egne historier om uhell dem har vært utsatt for. En hadde satt motorsagen i skulderen. To hadde kuttet av seg hånda da de jobbet med ved.

– Bønder er en spesielt utsatt yrkesgruppe. Ofte jobber vi alene på jordet eller i driftsbygninger. Det uten tilsyn fra andre. Jeg håper andre bønder kan lære av min historie. Det er viktig å øke bevisstheten rundt opplæring og helse, miljø og sikkerhet, avslutter Støre.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no