Finn du ikkje svar på spørsmål ditt, kan du lese meir om ferie på nettsidene våre eller ta kontakt med Arbeidstilsynets svarteneste 

Etter ferielova har alle arbeidstakarar rett til 25 vyrkedagar ferie, noko som er fire veker og éin dag. Vyrkedagar er måndag til og med laurdag, uavhengig av om du faktisk jobbar på laurdagar. Søndagar og heilagdagar blir ikkje rekna som vyrkedagar. 

Nokre verksemder har tariffavtalar som gir rett til fem veker ferie. 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no