Svaret er: Ja, det er lov å ha avtaler om tilkallingsvakter ved godt vær, men kontraktene som inngås må være tydelige på hva man har krav på og ikke.

I kontrakten må det for eksempel komme frem om man har krav på kompensasjon for å være tilgjengelig, og om man kan si nei til å ta vakter når man blir spurt. Dersom man er forpliktet til å ta vakter, vil det dreie seg om beredskapsvakter som skal kompenseres.

– Arbeidsmiljøloven har ingen særregler om «solvakter». Slike avtaler kan inngås for å ha faste personer man kan kontakte dersom det oppstår et akutt behov for ekstra arbeidskraft. I andre enden av «værskalaen» har man brøyte- og strømannskaper som kan kalles ut på kort varsel når været krever det, sier Vigleik Aas som er seksjonsleder for Svartjenesten i Arbeidstilsynet.

En avtale som ekstrahjelp innebærer vanligvis ingen faste timer eller vakter. Man blir tatt kontakt med når behovet oppstår, og i utgangspunktet skal det da inngås avtale for hver gang dette skjer, i tillegg til avtalen om at man er ekstrahjelp.

Lønn for «solvakter» er ikke lovregulert. Det er normalt at det finnes en intern avtale i virksomheten som regulerer eventuell lønn for slike vakter. 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no