Den nye søknadsløsningen for asbestarbeid har færre fritekstfelter og færre dokumentasjonskrav enn tidligere. Virksomheten som søker, trenger for eksempel ikke å sende inn dokumentasjon på opplæring og helseundersøkelser lenger, kun å bekrefte at dette er gjennomført. Søknadsprosessen foregår nå i Altinn, ikke lenger via eDialog, og virksomhetene vil med den nye løsningen få en påminnelse når gyldig tillatelse nærmer seg utløpsdato – etter tre år. 

– Alt i alt mener vi å ha fått på plass en mer brukervennlig søknadsløsning. Løsningen er brukertestet av en rekke representanter fra bygg- og anleggsbransjen, som har gitt den god respons, sier seksjonsleder Ørnulf Halmrast i Seksjon for søknader og meldinger i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan følge opp søknadene vi har fått om asbestarbeid med tilsyn. Virksomhetene må da legge frem dokumentasjon blant annet på at opplæring og helsekontroller er gjennomført i tråd med regelverket.

Kommer bedre løsning også for melding av enkeltoppdrag

Virksomheter som har tillatelse til å jobbe med asbestholdig materiale, skal sende melding til Arbeidstilsynet før hvert oppdrag. Meldingen skal sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Dette er fordi Arbeidstilsynet før oppstart skal kunne vurdere om arbeidet er planlagt etter regelverket.

Arbeidstilsynet jobber nå med å lage en ny løsning i Altinn også for meldinger om konkret arbeid med asbest. Også her er målet å gjøre løsningen enklere og mer brukervennlig for virksomhetene.

Gjør for lite for å forebygge eksponering

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at de færreste  kommuner og fylkeskommuner har gjennomført kartlegging av asbest i sine bygg.

På verdens arbeidsmiljødag 28. april, lanserte Arbeidstilsynet rapporten som oppsummerer tilsyn med 319 kommuner og sju fylkeskommuner i perioden 2018-2022. Den viser at tre av fire kommuner ikke har gitt nødvendig informasjon og opplæring til vaktmestere og annet driftspersonell.

LES MER: Kreftfarlig asbest er fremdeles en fare for mange arbeidstakere.

Fakta om asbest

  • Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer.
  • Lungekreft, lungehinnekreft og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest.
  • Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg.
  • Størst bruk var det i perioden etter andre verdenskrig og fram til 1980.
  • I 1985 kom det et totalforbud mot asbest. Det er imidlertid kjent at lagret asbestmateriell kan ha blitt brukt ved oppføring av bygg også senere, på tross av forbudet,
  • Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn.

Les mer om asbest.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no