Få ansatte? Trenger lederen HMS kurs da?

Vi får ofte spørsmål om hvem som må ha HMS kurs. Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som har plikt til å kunne dokumentere opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Klart å tydelig med likevel litt uklart. Gjelder denne plikten og kravet selv om bedriften har få ansatte? Kanskje bare daglig leder selv?

Det korte svaret er at selv om du er daglig leder og er den eneste ansatte i ditt eget firma, er du også pålagt å gjennomføre HMS kurset.

Interkontroll og HMS-system

Også enkeltforetak med én ansatt og AS med kun én arbeidende aksjonær vil ha krav til et internkontrollsystem.

Internkontroll er først og fremst arbeidsgivers ansvar, men ansatte har også rettigheter og plikter knyttet til HMS-arbeidet.

Arbeidsmiljøloven kapittel 4 inneholder konkrete krav til HMS på en arbeidsplass, blant annet når det gjelder fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

HMS-kravene gjelder alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere. Det betyr at uansett om det er snakk om én eller 100 ansatte, så må en bedrift ha et internkontrollsystem.

Positive ringvirkninger av HMS fokus

Det kan virke som en unødvendig plikt og mye administrasjon, men selv om du er en liten bedrift HMS kurset det en rekke positive, og kanskje nødvendige, sideeffekter.

  • Styrket omdømme
  • Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere
  • Bedre leveringspunktlighet
  • Økt kundetilfredshet
  • Leverandørkrav tilfredsstilt

HMS kurs for ansatte?

Det er så mange positive effekter ved økt HMS fokus at det kan være en ide å la dine ansatte, og spesielt verneombud, gjennomgå HMS kurs også. I tillegg til rene verneombudskurs finnes også generelle grunnkurs i HMS som passer alle ansatte.

Pakke pris og rabatter på HMS kurs for ansatte i bedriften

Dersom det er flere i bedriften som skal kurses, tilbys det grupperabatt.

Grupperabatten avhenger av hvor mange som skal ta HMS kurset og hvordan det organiseres. Innhold tilpasset den enkelte bedrift tilbys også, dersom det er aktuelt.

Verdt å vurdere!

2 thoughts on “HMS-kurs i små bedrifter

Comments are closed.