I juli besøkte LOs Sommerpatrulje bedrifter på nordmøre. Det ble oppdaget flere brudd på arbeidsmiljøloven. Årsaken til bruddene er i stor grad uvitenhet om lover og regler.

Sommerpatruljen gjennomførte 47 intervjuer med bedrifter i området, og 29 bedrifter hadde brudd på arbeidsmiljøloven.

LO krever HMS opplæring for verneombud

Manglende informasjon om verneombud

Det ble avdekket at flere bedrifter har manglende informasjon om verneombud for sine ansatte.

Overraskende mange vet ikke hvem som er verneombud, eller har verneombud som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven. I tillegg møtte vi mange med mangelfull eller ingen opplæring, opplyser organisasjonsmedarbeider

Iselin Blakkestad og faglig ungdomssekretær Lars Oskar Vik i LO Møre og Romsdal

Mange arbeidsgiver vet ikke hvilke regler som gjelder og er da heller ikke i stand til å videreformidle lovpålagt informasjon til sine ansatte, enten det er fast ansatte eller sommervikarer. Dersom lederen selv ikke har tilstrekkelig HMS opplæring, går det på bekostning av lederskapet i bedriften.

Det er daglig leder sitt ansvar å sørge for at arbeidsmiljøloven følges og at alle ansatte har tilstrekkelig opplæring og ikke minst tilgang på informasjon og verktøy for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Den siste tiden har fokuset på HMS, både internt og eksternt, vært økende og flere ledere har fått øynene opp for fordelene med et godt fungerende HMS system.

Alle bedrifter skal ha verneombud

Alle bedrifter skal ha verneombud, ifølge Blakkestad og Vik.

Disse verneombudene er lovpålagt å gjennomføre et 40 timers HMS-kurs, slik at de kan bidra til å øke tryggheten i arbeidshverdagen til kollegaene deres.

Verneombudet skal være valgt blant de ansatte og skal representere kollegaenes interesser angående helse, miljø og sikkerhet på jobben

Blakkestad og Vik

HMS kurs for verneombud kan gjennomføres på nett, og er tilgjengelig på engelsk og polsk i tillegg til norsk.