Tidligere i juni inviterte Arbeidstilsynet til webinaret Arbeidsmiljøsatsingen - hva betyr dette for deg i bedriftshelsetjenesten?

I webinaret snakket vi om hva satsingen betyr for bedriftshelsetjenesten (BHT) og hvilke muligheter den gir. STAMI holdt også et innlegg om forskningen som ligger til grunn for innholdet i Arbeidsmiljøportalen og informerte om den nye faktaboka.

 
Her får du svar på noen spørsmål som ansatte i bedriftshelsetjenesten ofte stiller oss om arbeidsmiljøsatsingen.

Arbeidsmiljøsatsingen er en nasjonal satsing hvor de offentlige etatene Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene skal samarbeide om å bedre og forsterke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene.

Gjennom satsingen skal virksomheter få kunnskap og kompetanse om de viktigste faktorene for arbeidsrelatert sykefravær og frafall. For å få dette til skal etatene bidra med bransjerettet kunnskap og veiledning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Etatene skal gi råd og anbefalinger, og inspirere virksomhetene til å ta tak i eget arbeidsmiljø.

Etatene og partene har blitt enige om en felles definisjon av arbeidsmiljø. «Arbeidsmiljø handler om arbeidet». Definisjonen er viktig for at virksomhetene skal få økt forståelse av hva arbeidsmiljøarbeid handler om. For å jobbe godt forebyggende med arbeidsmiljøet må man jobbe med de faktorene som har med selve arbeidet å gjøre.

Arbeidsmiljøet

  • er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no