Myndighetenes krav om HMS opplæring for bedriftens øverste leder oppleves som en byrde og «avsporing» for mange. Spesielt gjelder dette kanskje i små, nystartede bedrifter. Risiko bildet er begrenset og det er få ansatte.

Likevel gir det pålagte HMS kurset nyttig ballast for bedriftens ledelse og ansatte.

Studier har vist at HMS ofte oppfattes som etterlevelse av forskrifter og administrativ byrde, frakoblet praksis. Samtidig ser vi at deltakelse på HMS-kurs, som er påkrevd for dem som har ansatte bidrar til viktig refleksjon i lederrollen.

Bondebladet
HMS kurs for ledere

Artikkelen i Bondebladet viser hvordan småbruk og bønder generelt har nytte av HMS utdanning. Mange bønder klassifiseres som en «liten bedrift» som også må forholde seg til andre kommersielle aktører i verdikjeden. Disse aktørene stiller blant annet krav til HMS og dokumenterte rutiner for internkontroll.

HMS-opplæringen vår er en god start på HMS arbeidet og gir grunnlag for refleksjon rundt lederrollen uten at man trenger å reise bort. Våre HMS kurs gjennomføres på nett.

One thought on “HMS opplæring gir bedre lederskap

Comments are closed.