Arbeidstilsynet har i samarbeid med Sunagić laget ei nettside om ytringsklima:

Ytringsklima på arbeidsplassen

Hvorfor er ytringsklima viktig?

– I verste fall handler det om liv og død. Bare tenk på en sykepleier som ikke tør å si ifra om hen oppdager en feil, sier Sunagić. Hun har i fem år forsket på ansattes ytringer.

–  Ytringsklima handler om opplevelsen av psykologisk trygghet. Risikerer jeg straff dersom jeg stikker hodet frem? 

Forskning tyder på at ansatte ofte lar være å si ifra til ledelsen om problemer og utfordringer på arbeidsplassen. To viktige årsaker til det er frykt for personlige negative konsekvenser og tanken på at det ikke nytter å si ifra. 

– I dagens komplekse kunnskapssamfunn er dette uheldig fordi ledere ofte er prisgitt ansattes input for å kunne vite hva som fungerer bra eller dårlig i organisasjonen deres. Og bare tenk på all den kunnskapen de ansatte sitter på som ikke blir brukt, sier Sunagić.

Når fungerer det?

– Et positivt ytringsklima er når ansatte føler seg trygge på at de kan si ifra uten å risikere straff, altså når de opplever høy grad av psykologisk trygghet. I tillegg blir ideene de kommer med, hørt og seriøst vurdert, forklarer Sunagić.

Hvordan få et bedre ytringsklima?

Selv om ytringsklimaet på en arbeidsplass kan være dårlig, finnes det håp. Men det krever innsats. Forskningen til Sunagić peker på at en deltakende og ydmyk ledelsesstil samt tillit mellom ansatte og ledere er de beste suksesskriteriene. 

– Deltakende ledelse omfatter som minstekrav at ledere inviterer ansatte til å komme med innspill. I tillegg til at de lytter og vurderer det som blir sagt. Ydmyke ledere som er trygge nok til å ta imot tilbakemelding uten å avfeie det som kritikk, er noe av det viktigste i et positivt ytringsklima sier forskeren.

Les fagartikkel fra Sunagić om ytringsklima (magma.no)

Vil du lære mer om ytringsklima på arbeidsplassen? Besøk våre nettsider: 

Ytringsklima på arbeidsplassen

 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no