40 timers HMS kurs


Loven krever at verneombud skal ha 40 timers hms kurs eller tilsvarende. Det er i allefall utgangspunktet.

Det er Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning som regulerer dette. I § 3-19 står det:

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Fra myndighetenes side er det et uttalt poeng å gjøre kravet om HMS kurs fleksibelt og tilpasset uten å innføre unødvendige regler og byråkrati. Hva som ligger i «…forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang» er derfor en vurdering som gjøres av «partene». Denne vurderingen må også sansynliggjøres overfor Arbeidstilsynet ved tilsyn.

Om man skal fravike fra kravet om 40 timers HMS kurs er altså en vurdering bedriften selv må gjøre, samtidig som bedriften må dokumentere hvorfor 40 timers hms kurs ikke er vurdert som hensiktsmessig med bakrunn i hvordan bedriften fungerer i det daglige.

Konkrete eksempler på bedrifter der HMS opplæring på mindre enn 40 timer kan være aktuelt er

  • Små og gjerne nystartede bedrifter
  • Bedrifter med begrenset risikobilde (kontor jobb for eksempel)
  • Bedrifter med få ansatte
  • Bedrifter uten fast arbeidssted.

Uansett er det viktig at alle bedrifter, uansett størelse, har et bevist forhold til Helse Miljø og sikkerhet i det daglige. En tilpasset HMS opplæring i dag er bedre enn et 40 timers HMS kurs i morgen.

40 timers HMS-kurs for hvem?

Krav om 40 timers HMS kurs er først og fremst for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. Alternative HMS kurs for denne gruppen kan for eksempel gjennomføres på nett som e-læring. Andre alternativer kan være bedriftsintern HMS opplæring dersom bedriften har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre dette.

I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt for bedriftens øverste leder å gjennomføre 40 timers HMS kurs selv om dette ikke er lovpålagt. Virke har flere slike kurs som kan være aktuelle.

Stadig flere velger også å gi ansatte opplæring i HMS selv om dette ikke er lovpålagt. Det har vist seg at god HMS kompetanse har positiv innvirkning på bele bedriften. I tillegg stiller stadig flere leverandører krav om HMS fokus.