Arbeidstilsynet skal bidra til å begrense smittespredningen i Norge. Derfor kontrollerer Arbeidstilsynet i disse dager at arbeidsgivere sørger for å verne arbeidstakerne mot smitte av koronavirus (covid-19).

Hygiene Korona HMS

HMS nettkurs, benytt anledningen fra hjemmekontoret.

Hensikten med tilsynet

Tilsynet er et såkalt «postalt tilsyn», der Arbeidstilsynet ønsker å få oversendt elektronisk dokumentasjon på at bedriften har gjennomført blant annet risikovurderinger i forbindelse med smittespredning og at det finnes en tiltaksplan.

Hva ønsker Arbeidstilsynet å kontrollere?

Arbeidstilsynet vil kontrollere

 • om arbeidsgiver har kartlagt og vurdert koronavirus (covid-19) som risikofaktor i arbeidsmiljøet
 • om arbeidsgiver har iverksatt de tiltakene eller laget de rutinene som sikrer at dere følger de relevante kravene i covid-19-forskriften
 • om alle arbeidstakerne har fått informasjon om koronavirus (covid-19) som risikofaktor i arbeidsmiljøet og hvordan arbeidsgiver har gitt denne informasjonen
 • om informasjonen er gitt på et som språk arbeidstakerne forstår 

Hvis det er aktuelt hos dere, vil Arbeidstilsynet også kontrollere om

 • innkvarteringen som arbeidsgiver tilbyr arbeidstakere, er forsvarlig
 • andre smitterelaterte forhold som er relevant i virksomheten

Internkontrollsystem

Et oppdatert internkontrollsystem med risikovurderinger og tiltaksplaner inneholder dokumentasjonen som Arbeidstilsynet etterspør.

Konkret forespør Arbeidstilsynet dette:

 • kopi av arbeidsgivers kartlegging og vurdering av koronavirus (covid-19) som risikofaktor i virksomheten
  • Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten evt. har bistått virksomheten ved ovennevnte kartlegging og risikovurdering (covid-19)
 • beskrivelse av de tiltakene dere har iverksatt for å fjerne eller redusere risikoen for smitte
 • kopi av virksomhetens rutiner som sikrer at de ansatte blir forsvarlig vernet mot smitte
 • beskrivelse av hvordan alle arbeidstakere har fått informasjon om koronavirus (covid-19) som risikofaktor i arbeidsmiljøet på et språk de forstår
 • kopi av rutiner eller beskrivelse av tiltak som sørger for at eventuell innkvartering som arbeidsgiver tilbyr arbeidstakere, er forsvarlig
 • Bekreftelse på hvem som er valgt som verneombud i virksomheten
 • Kopi av plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

Sørg for at internkontrollsystemet inneholder listen over.

Les mer om nettbaserte internkontrollsystemer her.

Les mer på Arbeidstilsynets sider om følgende temaer: