Samfunnet tar forsiktige steg mot en mer normalisert hverdag, og flere bransjer kan åpne igjen etter å ha vært koronastengt. Forrige uke kunne fysioterapeutene ta imot pasienter, og barnehagene åpnet. Denne uken er det småskolen, frisørenes og hudpleiernes tur. Arbeidslivet får dermed en viktig rolle i dugnaden for å begrense spredning av koronasmitte.

Folkehelseinstituttet og andre offentlige etater har laget veiledere for noen bransjer og sektorer, og disse vil være nyttige og viktige å bruke, i tillegg til konkrete risikovurderinger på den enkelte arbeidsplass. Du finner veiledere for skoler og barnehager, varehandel, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Viktigste råd er fortsatt:

  • Hyppig vask eller desinfeksjon av hender
  • Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange
  • Unngå nærkontakt (mindre enn 2 meter)

Det viktigste du som arbeidsgiver må gjøre er å:

  • Sørge for at ansatte er hjemme ved sykdom
  • Planlegge arbeidet på en slik måte at medarbeiderne dine kan holde avstand
  • Sørg for gode sanitære og hygieniske forhold

Det er viktig at arbeidet organiseres på en slik måte at risikoen for smitte minskes, og ansatte med symptomer på sykdom skal ikke være på jobb.

Husk at bedriftshelsetjenesten kan bistå med gode råd og tiltak for din virksomhet.

Arbeidstakere i risikogrupper

Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for å beskytte medarbeidere som kan være spesielt sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. Dette kan for eksempel være gravide, kronisk syke eller eldre. I risikovurderingen bør du følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for disse gruppene. Husk at det også kan være en utfordring for ansatte som bor sammen med personer med økt smitterisiko.

Under pandemien er det viktig å være ekstra fleksibel for å tilrettelegge best mulig for ansatte.

Helsedirektoratet har utarbeidet egne anbefalinger til arbeidsgivere i helsesektoren

For mer informasjon se egen temaside:
Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no