Innholdet på temasiden er basert på standarden NS-EN-689 og på Arbeidstilsynets tidligere publikasjon «Orientering om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren» (best.nr. 450).

Temasiden beskriver hvordan en slik kartlegging foregår i tre trinn: innledende vurdering, forenklet undersøkelse og detaljert undersøkelse, og hvordan måleresultater skal vurderes opp mot grenseverdier for kjemikalier i arbeidsatmosfæren.

Innholdet på temasiden er primært ment for fagpersoner med kunnskap om yrkeshygiene.

Les temasiden med undersider her:
Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Anne Marie Lund Eikrem, seniorrådgiver i Seksjon for arbeidsmiljøfag og analyse.

Anne Marie Lund Eikrem

Seniorrådgiver

90 82 46 85

 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no