På grunn av flere misvisende medieoppslag om Arbeidstilsynets oppfølging av påståtte arbeidstidsbrudd i Oslo kommune ser Arbeidstilsynet behov for å komme med en presisering.

- Oppfølgingen av arbeidstid i Oslo kommune er ikke avsluttet, og Arbeidstilsynet har ikke ‘frikjent’ verken kommunen eller politikere. Det er for øvrig heller ikke Arbeidstilsynets rolle å frikjenne eller straffe. Vår rolle er primært forebyggende, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet.

Status når det gjelder tilsynet hos Energigjenvinningsetaten er at Arbeidstilsynet ikke fant grunnlag for å vedta det varslede pålegget knyttet til arbeidstid. Dette etter nye opplysninger fra virksomheten.

I tillegg til tilsynet med Energigjenvinningsetaten har Arbeidstilsynet gjort et overordnet tilsyn med Oslo kommune, ved byrådsavdelingen for finans, hvor vi fokuserer på arbeidstid i hele kommunen. Denne rapporten er på grunn av koronasituasjon satt på vent, foreløpig til over påske, fordi vi vurderer at Oslo kommune har behov for å prioritere andre oppgaver enn oppfølging av denne tilsynsrapporten nå.

For øvrig ble det vedtatt pålegg også til Energigjenvinningsetaten. Energigjenvinningsetaten må få på plass rutiner for vask og desinfeksjon av arbeidstøy og personlig verneutstyr, samt forsvarlige garderobeforhold for andre enn egne arbeidstakere som utfører arbeid og bruker garderobene. Disse påleggene vedtas i tråd med varselet. Alt dette er nødvendig for å unngå at arbeidstakerne eksponeres for biologiske faktorer som kan føre til smitte og helsefare.

 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no