– Vi i Arbeidstilsynet og leverandøren vår beklager nok en gang problemene dette har medført for daglig drift i en rekke virksomheter i bygg og anlegg og renhold, uttaler avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg i Arbeidstilsynet.

For de fleste fungerer bestillingsløsningen nå. Og siden nyttår har totalt 19.200 HMS-kort blitt utstedt. Leveringstiden på HMS-kort er nå på 1-5 virkedager + postgang.

Bestilling for utsendte arbeidstakere klar i løpet av uka

Ifølge leverandør skal bestillingsløsningen for utsendte arbeidstakere være utbedret i løpet av denne uka (uke 8). Arbeidstilsynet beklager forsinkelsen, og problemet skyldes kobling mot Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. Dette skal være løst nå, men vi har behov for å teste løsningen noen dager. Arbeidstilsynet oppfordrer fremdeles byggherrer som bruker HMS-kort til adgangskontroll, til å lempe på kravene også i de kommende ukene.
Følg med på HMSkort.no for siste status

Vår leverandør jobber fremdeles med å forbedre bestillingsløsningen, slik at det skal bli enklere å søke opp egne ansatte fordelt på underenheter. I mellomtiden så finner du dine ansatte i de underenhetene der de er registrert i NAVs AA-register.

Fremdeles feil med statussøket

Når det gjelder feil i statussøket, så jobbes det fremdeles med å rette opp i dette. En del problemer er løst, men statussøket feiler fremdeles for noen grupper. Dette gjelder i hovedsak utsendte arbeidstakere. Vi vil gå ut med ytterligere informasjon når dette er på plass. Følg også med på HMSkort.no

Feil med avlesbar chip og porto er løst

Virksomheter som har fått tilsendt HMS-kort med feil i avlesbar chip, fikk tilsendt nye kort i uke 7. Og virksomheter som har betalt feil porto eller mottatt feil faktura, har fått dette tilbakebetalt ev. at fakturaene er korrigert.

Fjerning av nyinnført sperre

Leverandøren vår jobber med å fjerne nyinnført sperre som gjør at renholdsvirksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Det er foreløpig usikkert når dette vil være på plass.
Følg med på hmskort.no

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no

– Vi i Arbeidstilsynet og leverandøren vår beklager nok en gang problemene dette har medført for daglig drift i en rekke virksomheter i bygg og anlegg og renhold, uttaler avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg i Arbeidstilsynet.

For de fleste fungerer bestillingsløsningen nå. Og siden nyttår har totalt 19.200 HMS-kort blitt utstedt. Leveringstiden på HMS-kort er nå på 1-5 virkedager + postgang.

Bestilling for utsendte arbeidstakere klar i løpet av uka

Ifølge leverandør skal bestillingsløsningen for utsendte arbeidstakere være utbedret i løpet av denne uka (uke 8). Arbeidstilsynet beklager forsinkelsen, og problemet skyldes kobling mot Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. Dette skal være løst nå, men vi har behov for å teste løsningen noen dager. Arbeidstilsynet oppfordrer fremdeles byggherrer som bruker HMS-kort til adgangskontroll, til å lempe på kravene også i de kommende ukene.
Følg med på HMSkort.no for siste status

Vår leverandør jobber fremdeles med å forbedre bestillingsløsningen, slik at det skal bli enklere å søke opp egne ansatte fordelt på underenheter. I mellomtiden så finner du dine ansatte i de underenhetene der de er registrert i NAVs AA-register.

Fremdeles feil med statussøket

Når det gjelder feil i statussøket, så jobbes det fremdeles med å rette opp i dette. En del problemer er løst, men statussøket feiler fremdeles for noen grupper. Dette gjelder i hovedsak utsendte arbeidstakere. Vi vil gå ut med ytterligere informasjon når dette er på plass. Følg også med på HMSkort.no

Feil med avlesbar chip og porto er løst

Virksomheter som har fått tilsendt HMS-kort med feil i avlesbar chip, fikk tilsendt nye kort i uke 7. Og virksomheter som har betalt feil porto eller mottatt feil faktura, har fått dette tilbakebetalt ev. at fakturaene er korrigert.

Fjerning av nyinnført sperre

Leverandøren vår jobber med å fjerne nyinnført sperre som gjør at renholdsvirksomheter kun får utstedt HMS-kort for renhold. Det er foreløpig usikkert når dette vil være på plass.
Følg med på hmskort.no

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no