HMS perm

HMS perm er en annen betegnelse på internkontrollsystem. Hva betyr dette egentlig? Internkontroll er den kontinuerlige prosessen med HMS arbeid i bedriften.

HMS perm

Denne prosessen skal dokumenteres. Arbeidstilsynet krever at arbeidet med HMS til en hver tid er dokumentert og oppdatert. For å gjøre dette enkelt har man som regel organisert denne dokumentasjonen i en egen perm. Derav HMS perm.

Hva skal en HMS perm inneholde?

HMS permen, eller internkontroll-systemet, skal inneholde all relevant HMS informasjon, men spesiell fokus på forhold som kan endre seg over tid. På Arbeidstilsynets sider lister de opp følgende innhold som skal være i HMS permen:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet, kontrollerer de også status på internkontrollen, som de anser som en indikasjon på om det faktisk arbeides kontinuerlig med HMS i bedriften. Dette er minst like viktig som kursbevis på gjennomført HMS kurs for ledere og verneombud.

Hos oss får du, i tillegg ti godkjent HMS kurs bevis, et komplett internkontrollsystem, eller HMS perm, som du kan tilpasse til din bedrift.

Her kan du også laste ned internkontrollforskriften (pdf).

Skaff deg en alltid oppdatert HMS perm på nett!