Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, samt alle godkjente renholdsvirksomheter både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Over en halv million arbeidstakere i Norge har HMS-kort som viser hvilken virksomhet de jobber for.

Statussøk på HMS-kortets gyldighet

Den nye løsningen gjør det enklere å kontrollere om et HMS-kort er gyldig. Det gjøres gjennom et statussøk som sjekker om de aktuelle registerpliktene fremdeles er oppfylt. Statussøket baseres på de aktuelle registrene den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tidsforsinkelser i innrapporteringen til de ulike registrene kan gjøre at statussøket for HMS-kort ikke alltid vil vise reell situasjon.

Samtidig som det blir bedre muligheter for statussøk på gyldighet, så blir det også bedre kontroll på hvem som har tilgang til de ulike personopplysningene.

Den offisielle bestillingssiden for HMS-kort er ny fra 2020. Virksomheter vil etterhvert kunne administrere virksomhetens HMS-kort via en ny app.

Ny app vil forenkle bestillingen av HMS-kort

I april kommer en ny app for HMS-kort som skal gjøre det enklere å laste inn bilder og legitimasjonskopi ved bestilling av HMS-kort. Det vil bli mulig å laste opp  bilder direkte fra pass, noe som vil bidra til redusert produksjonstid for kortene, forutsatt at alle registerplikter er oppfylt.

I løpet av våren vil det også komme nye muligheter for datautveksling direkte fra personalsystemer ved bestilling av HMS-kort, for å kunne følge opp gyldighet av HMS-kortene. 

HMS-kortene har fra 2020 også få nytt design:

Nytt design for HMS-kort i bygg og anlegg fra 2020.

Nytt design for HMS-kort i renhold fra 2020.

Regelverksendringer om HMS-kort

Andre endringer i 2020 er at signaturfeltet forsvinner og at arbeidsgiver ikke lenger skal sende inn ugyldige HMS-kort for makulering, men selv får ansvar for å makulere disse. En annen endring er at renholdsvirksomheter fra nå av kun kan  få utstedt HMS-kort for renhold.

Det er også gjort endringer i hva som må stå på selve HMS-kortet.  Kjønn, signatur og kortutsteders adresse trenger ikke lenger å stå på kortet. I tillegg er opplysning om gyldighetsperiode erstattet med utstedelsesdato.

Disse opplysningene skal trykkes på HMS-kortene fra 1. januar 2020:

  • organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
  • navn på kortinnehaveren
  • bilde av kortinnehaveren
  • kortinnehaverens fødselsdato
  • utstedelsesdato
  • kortnummer
  • navn på utsteder av kortet

Status

Tekniske utfordringer i oppstarten

I forbindelse med overgangen til den nye HMS-kortsiden har det vært noen tekniske utfordringer med bestillingsløsningen. Tekniske problemer med oppslag i ulike myndighetsregister har gjort at noen brukere ikke har fått igjennom sine bestillinger. 

Nå i overgangen til ny løsningen har utfordringene med registeroppslag også konsekvenser for søk på status for HMS-kort. Statussøk for HMS-kort vil i flere tilfeller da ikke gi svar.

Vi beklager dette og jobber med å rette disse problemene. Se oppdatert informasjon på hmskort.no

Lov å jobbe mens HMS-kort er i bestilling

Utfordringene ved  oppstarten av den nye bestillingsløsningen gjør at mange virksomheter ikke får bestilt nye HMS-kortene. Etter regelverket kan alle likevel lovlig jobbe frem til HMS-kortene mottatt. Før HMS-kortet er mottatt, må arbeidstakerne kunne dokumentere hvilken virksomhet de jobber for, og arbeidsgivere må på forespørsel kunne dokumentere at de har påstartet bestillingen – for eksempel ved skjermbilder av påbegynt bestilling. 

HMS-kort for renholdsbransjen på bygge- og anleggsplasser

Vi minner om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester ikke lenger vil få utstedt HMS-kort for bygg og anlegg. HMS-kort for renhold er også gyldig på bygge og anleggsplasser.

 

Mer informasjon:

Bestilling og håndtering av HMS-kort: hmskort.no

Informasjon om ordningen:

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no