Det kan få store konsekvenser å få anmerkninger fra et tilsyn. Selv om det i utgangspunktet kun kan være ment som hjelp, råd og tips, blir ofte påleggene fra Arbeidstilsynet formidlet på en uheldig måte. Dette gjøre at kommentarene tilsynet måtte ha etter et bedriftsbesøk ofte fremstilles som mer alvorlige enn de i praksis er. Dett erfarte Daglig leder Andreas Kristiansen ved Viktoria Gjestegiveri i Langesund.

Der ble det rapportert om alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Ansatte fikk visstnok ikke den lønna de hadde krav på, flere hadde jobbet for mye, bedriften hadde ikke verneombud og daglig leder hadde ikke HMS-kurs.

pd.no

Andreas er ikke enig i all tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet og har selv kommentarer til hvordan tilsynet går frem:

Når man ikke klarer å finne ut hvem som er daglig leder på et utested, til tross for at det står på alle papirer, er det grunn til bekymring. Da bør kanskje Arbeidstilsynet sjekke om deres ruter er gode nok.