Byggenæringen er en av de farligste bransjene i Norge. Det ligger en erkjennelse hos hele næringen om at vi må jobbe bedre, annerledes og samarbeide mer hvis vi skal nå visjonen om null alvorlige skader og dødsulykker. 

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen vil jobbe med kompetanse, arbeidsoperasjoner, rammebetingelser og samarbeid, ledelse og kultur, og vil i starten prioritere sikkerhet knyttet til de 6 store fareområdene (fall fra høyde, fallende gjenstander, konflikt menneske – maskin, eksplosjon, strømgjennomgang og konstruksjonssvikt).

Alle som ønsker det kan være med som stiftere av SfS BA. Når stiftelsen er formelt etablert, vil alle som ønsker å bli partnere i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg kunne bli det gjennom å signere en tiltredelseserklæring.

Les mer om stiftelsesmøtet på sfsba.no.

Et av de første resultatene av arbeidet vil være lanseringen av en felles grunnleggende sikkerhetsopplæring i november. 

Lene Jønsson er daglig leder i SfS BA. 

Styret i stiftelsen består av
- Trond Bølviken, Veidekke AS. Styreleder
- Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
- Tanja Dugstad, Statsbygg
- Vigdis Bjørlo, BaneNor
- Knut Aaneland, Multiconsult
- Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund
- Stein Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund
- Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet

 

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no