HMS kurs og kravene rundt hvem som må ha godkjent HMS opplæring er noe av det vi oftest får spørsmål om. Vi har samlet noen av de spørsmålene vi får ofte:

Må alle arbeidsgivere ha HMS kurs?

Ja, Arbeidsmiljølovens § 3-5 fastslår at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS. Det er ingen formelle krav til hva denne opplæringen skal inneholde, men Arbeidstilsynet har laget en veiledning med anbefalt innhold i en slik opplæring. Våre kurs forholder seg til denne veiledningen.

Bare arbeidsgiver som må har kurs?

Bare arbeidsgiver – eller bedriftens øverste leder – er lovpålagt å ha HMS kurs. Men de som har ledende roller skal også ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, se Arbeidsmiljølovens § 3-2 første ledd, bokstav c).

Er nettkurs godkjent?

Kort svar; Ja. Så lenge momentene og kravene i lov og forskrifter følges.