Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter:

  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter
  • Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Les mer om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juni 2019.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no