Arbeidstilsynet krever en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å fravike kravet om 40timers HMS kurs for verneombud. Avtalen skal dokumentere at valget om nettbasert HMS opplæring av verneombud er aktivt og at det har vært diskutert.

I tillegg skal en forsvarlighetsvurdering gjøres. Det er altså ikke nok å bare signere avtalen, men man må i tillegg dokumentere at man har hatt en intern prosess som kartlegger risiko forholdene og vurderer om det er ansvarlig og hensiktsmessig å fravike kravet om 40 timers HMS kurs for verneombud og heller gå for nettbaserte verneombudskurs for eksempel.

For HMS kurs for ledere er det foreløpig ingen krav til innhold eller gjennomføring av HMS kurset. Det er heller ingen offentlig eller offisiell godkjenningsordning for HMS kurs tilbydere. Våre kurs forholder seg derfor til de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter i tillegg til veiledningen for HMS kurs utgitt av Arbeidstilsynet.