Både bedriftens øverste leder og verneombud har krav på opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. HMSkurst på hmskurs.net gir deg nyttige tips for hvordan du kan drive godt HMS-arbeid i egen virksomhet, samt hvordan du som leder kan bidra til at HMS-arbeidet gir økt medarbeidertilfredshet, økt lønnsomhet og godt omdømme. Våre kurs er rettet mot arbeidsgivere og bedriftens ledere med personalansvar og/eller ansvar for HMS.

1 kr investert i godt arbeidsmiljø gir 2,20 kr tilbake i økt lønnsomhet (avkastning på 220%)

undersøkelse gjennomført av ISSA

Det er 3 forutsetninger som må være til stede:  Tiltak er

  • behovsprøvde
  • kunnskapsbaserte
  • systematisk implementert

HMS økonomi er å vurdere kostnadene ved et gitt tiltak opp mot nytten av tiltaket. Kostnadene er som regel enkelt å fastsette. Å finne nytten kan være litt mer vrient. Vi må gjette kvalifisert- som ved alle investeringer.

Typisk nytte ved et godt HMS-tiltak er

  1. redusert sykefravær
  2. reduserte ulykkeskostnader
  3. Færre produktivitetslekkasjer

For å monitorere investeringene med HMS tiltak er det viktig at man utfører en skikkelig internkontroll. Internkontroll, eller HMS system som det ofte kalles, er det viktigste verktøyet for å forbedre effekten og resultatene av HMS arbeidet i bedriften. Internkontrollsystem finnes også som nettbasert HMS system som ofte kan være en fordel får små bedrifter.