Den nye forskriften gjennomfører EU-forordningen EU 2016/425 i Norge og erstatter forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Forskriften stiller krav til utforming og produksjon av personlig verneutstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet. Hensikten er å sikre vern av brukerens helse og sikkerhet, og den fastsetter regler for fritt varebytte for personlig verneutstyr i EØS-området. Forskriften gjelder dermed ikke krav til bruk av personlig verneutstyr. 

Forskriften forvaltes av Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Den nye forskriften har følgende overgangsbestemmelser:

  • Personlig verneutstyr som omfattes av og er i samsvar med forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU), og som bringes i omsetning før 21. april 2019, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.
  • EF-typeprøvingssertifikater og beslutninger om godkjenning etter forskrift av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) skal være gyldige fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen.

Du kan lese mer om overgangsbestemmelsene her: Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment - Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions (ec.europa.eu)

EU-kommisjonen har også utarbeidet en veiledning til PVU-forordningen: PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment (ec.europa.eu)

Den nye forskriften finner du her: Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (lovdata.no)

Høringsdokumentene hos Arbeidstilsynet:
Forordning om personlig verneutstyr - 2016

Denne artikkelen er hentet fra Arbeidstilsynet

Kilde: https://arbeidstilsynet.no