Bransjerettede HMS-kurs

Det er avgjørende at verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg får bransjerettede HMS-kurs

Harry Eide, regionalt verneombud for byggebransjen i Hordaland

Bransjerettede HMS kurs for bygg, anlegg or renholdsbransjen

Bransjerettede HMS kurs for bygg, anlegg or renholdsbransjen

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Etter endt kurs skal verneombud kunne delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Det stilles imidlertid ingen krav om at kurset er bransjerettet. Og gjør du et enkelt søk på internett, så finner du at det er mange kursaktører på markedet. Kurset kan sågar tas som nettkurs.

I renholdsbransjen skulle de gjerne hatt det sånn som i bygg – bransjerettet HMS-kurs.

Det hadde absolutt vært ønskelig at bransjen hadde egne HMS-kurs for verneombud.

Eva Jenssen, regionalt verneombud i renhold, region Trøndelag, Møre og Romsdal

Her kan du ta HMS kurs tilpasset flere bransjer, inkludert byggebransjen og renholdsbransjen.

Se alle branjserettede HMS kurs.