HMS perm

HMS perm er en annen betegnelse på internkontrollsystem. Hva betyr dette egentlig? Internkontroll er den kontinuerlige prosessen med HMS arbeid i bedriften.

HMS permDenne prosessen skal dokumenteres. Arbeidstilsynet krever at arbeidet med HMS til en hver tid er dokumentert og oppdatert. For å gjøre dette enkelt har man som regel organisert denne dokumentasjonen i en egen perm. Derav HMS perm.

Hva skal en HMS perm inneholde?

HMS permen, eller internkontroll-systemet, skal inneholde all relevant HMS informasjon, men spesiell fokus på forhold som kan endre seg over tid. På Arbeidstilsynets sider lister de opp følgende innhold som skal være i HMS permen:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet, kontrollerer de også status på internkontrollen, som de anser som en indikasjon på om det faktisk arbeides kontinuerlig med HMS i bedriften. Dette er minst like viktig som kursbevis på gjennomført HMS kurs for ledere og verneombud.

Hos oss får du, i tillegg ti godkjent HMS kurs bevis, et komplett internkontrollsystem, eller HMS perm, som du kan tilpasse til din bedrift.

Her kan du også laste ned internkontrollforskriften (pdf).